„WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż od dnia 01.11.2014 na podstawie Uchwały nr XXXIX/362/2014 Rady Miejskiej w Węgorzynie, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie nowa stawka opłat za usługi wodociągowe i kanalizacyjne w następujących wysokościach:

Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o. o. w Goleniowie informuje, że badanie bakteriologiczne wody pobranej z ujęcia wody w miejscowości Miłowo zasilającej miejscowości Miłowo, Stepnica, Stepniczka, Bogusławie, Czerwonak, Piaski Małe, Gąsierzyno, Kopice i Czarnocin w dniu 06.10.2014 nie wykazało skażenia bakteriologicznego wody.
W związku z powyższym, woda może być spożywana bez przegotowania.
Kierownik
Oddziału Terenowego

   „WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż na podstawie Uchwały nr XXXII/340/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 1 sierpnia 2014 roku na terenie Gminy Stepnica od dnia 01.09.2014 r. w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie nowa taryfa opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w następującej wysokości:

   „WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż na podstawie art. 24 ust. 9 Ustawy z 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ...(Dz.U. 2006 r. Nr 123 poz. 858) od dnia 10.05.2014r. na terenie gminy Lipiany, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie nowa taryfa opłat za usługi wodociągowo-kanalizacyjne w następujących wysokościach:

   „WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż od dnia 07.05.2014r. mocą Uchwały Rady Miejskiej w Pyrzycach Nr LIV/501/14 z 20 marca 2014r. na terenie gminy Pyrzyce, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie nowa taryfa opłat za usługi wodociągowe w następujących wysokościach:

   „WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż od dnia 06.05.2014r. zgodnie z Uchwałą nr XXXVIII/314/2014 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 10.04.2014r. na terenie gminy Mieszkowice, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie nowa taryfa opłat za usługi wodociągowe w następujących wysokościach: