„WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż od dnia 19.02.2013 zmieniła się lokazlizajca Punktu Obsługi Odbiorców dla mieszkańców Gminy Dobra. Aktualny adres przyjmowania spraw to :

ul. Graniczna 39 B

72-003 Dobra

(W siedzibie firmy POLDEK)

Numery kontaktowe:

91 311 37 16


   „WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż na podstawie art. 24 ust.8 Ustawy z 07.06.2001 o "Zbiorowym zapoatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków " (DZ.U. 2006 r Nr 123 poz. 858) od dnia 01.01.2014 na terenie gminy GOLENIÓW, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązuje nowa stawka opłat za usługi wodociągowe w następujących wysokościach:

   „WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż od dnia 01.01.2014 na podstawie Uchwały nr XXVIII/388/2013 Rady Gminy Dobra na terenie Gminy Dobra, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie nowa taryfa opłat za usługi wodociągowe w następujących wysokościach:

   WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż od dnia 01.01.2014r. zgodnie z Uchwałą nr XXX/211/2013 Rady Gminy Stara Dąbrowa na terenie gminy STARA DĄBROWA, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie dotychczasowa taryfa opłat za usługi wodociągowe w następujących wysokościach:

   „„WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż od dnia 01.01.2014 zgodnie z Uchwałą nr XXIX/208/2013 Rady Gminy Marianowo na terenie gminy MARIANOWO, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie nowa taryfa opłat za usługi wodociągowe w następujących wysokościach:

   „WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy z 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2006 r. Nr 123 poz. 858) od dnia 01.01.2014 na terenie gminy CHOJNA, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie nowa taryfa opłat za usługi wodociągowo-kanalizacyjne w następujących wysokościach: