WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy z 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858) od dnia 01.05.2014 r. na terenie gminy Kobylanka, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązuje nowa stawka opłat za usługi wodociągowo-kanalizacyjne w następujących wysokościach:

   „WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż od dnia 01.05.2014 r. zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/319/14 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28.03.2014r. na terenie gminy Stargard Szczeciński, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie dotychczasowa taryfa opłat za usługi wodociągowo kanalizacyjne w następujących wysokościach:

   „WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż na podstawie art. 24 ust. 9 Ustawy z 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ... (Dz.U. 2006r. Nr 123 poz. 858) od dnia 01.05.2014 r. na terenie gminy GRYFICE, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie nowa taryfa opłat za usługi wodociągowe w następujących wysokościach:

   „WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż od dnia 01.05.2014r. zgodnie z Uchwałą nr XXXV/223/2014 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.03.2014r. na terenie gminy MASZEWO, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie dotychczasowa taryfa opłat za usługi wodociągowo-kanalizacyjne w następujących wysokościach:

   „WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy z 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę ... (Dz.U. Nr 72 poz. 747 z późn. zm.) od dnia 20.04.2014 na terenie gminy BIELICE, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie nowa taryfa opłat za usługi wodociągowe-kanalizacyjne w następujących wysokościach:

  WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, od dnia 02.04.2012 mocą Uchwały Rady Gminy Brzeżno Nr XL/172/2014 z 03 marca 2014 r. na terenie gminy Brzeżno, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie dotychczasowa taryfa opłat za usługi wodociągowe w następujących wysokościach: