„WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy z 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ...(Dz.U. 2006 r. Nr 123 poz. 858) od dnia 01.01.2013 na terenie gminy CHOJNA, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie nowa taryfa opłat za usługi wodociągowo-kanalizacyjne w następujących wysokościach:

   „WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż od dnia 29.12.2012 na terenie gminy KARNICE, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie dotychczasowa taryfa opłat za usługi wodociągowe w następujących wysokościach:

   „WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż od dnia 01.01.2013 zgodnie z Uchwałą nr XXI/142/2012 Rady Gminy Stara Dąbrowa na terenie gminy STARA DĄBROWA, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie dotychczasowa taryfa opłat za usługi wodociągowe w następujących wysokościach:

   „WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż na podstawie art. 24 ust.8 Ustawy z 07.06.2001 o "Zbiorowym zapoatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków " (DZ.U. 2006 r Nr 123 poz. 858) od dnia 13.10.2012 na terenie gminy GOLENIÓW, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązuje nowa stawka opłat za usługi wodociągowe w następujących wysokościach:

   "WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE" Sółka z o.o. w Goleniowie zawiadamia, że w dniach od 10.10.2012 do 15.11.2012 mogą wystąpić chwilowe obniżenia ciśnienia wody oraz woda o pogorszonych parametrach w miejscowościach DOŁUJE, WĄWELNICA, REDLICE, KOŚCINO, LUBIESZYN ze wględu na modernizację systemu uzdatniania wody ujęcia w Dołujach. Za powstałe niedogodności przepraszamy.

   „WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy z 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę ... (Dz.U. Nr 72 poz. 747 z późn. zm.) od dnia 18.06.2012 na terenie gminy PRZELEWICE, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie nowa taryfa opłat za usługi wodociągowe-kanalizacyjne w następujących wysokościach: