Koronawirus - informacja

   „WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy z 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę ... (Dz.U. Nr 72 poz. 747 z późn. zm.) od dnia 20.04.2014 na terenie gminy BIELICE, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie nowa taryfa opłat za usługi wodociągowe-kanalizacyjne w następujących wysokościach:

  WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, od dnia 02.04.2012 mocą Uchwały Rady Gminy Brzeżno Nr XL/172/2014 z 03 marca 2014 r. na terenie gminy Brzeżno, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie dotychczasowa taryfa opłat za usługi wodociągowe w następujących wysokościach:

   „WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy z 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę ... (Dz.U. Nr 72 poz. 747 z późn. zm.) od dnia 01.04.2014 na terenie gminy WARNICE, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie nowa taryfa opłat za usługi wodociągowe-kanalizacyjne w następujących wysokościach:

   „WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż na podstawie art. 24 ust. 9 Ustawy z 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków... (Dz.U. 2006 r. Nr 123 poz. 858) od dnia 01.04.2014r. na terenie gminy Cedynia, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie nowa taryfa opłat za usługi wodociągowe w następujących wysokościach:

  WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, od dnia 01.04.2014 mocą Uchwały Rady Gminy Kozielice Nr XXV262/2014 z dnia 27 luty 2014 r. na terenie gminy Kozielice, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie nowa taryfa opłat za usługi wodociągowo-kanalizacyjne w następujących wysokościach:

   „WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy z 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ...(Dz.U. 2006 r. Nr 123 poz. 858) od dnia 25.03.2014r. na terenie gminy Banie, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie nowa taryfa opłat za usługi wodociągowo-kanalizacyjne w następujących wysokościach: